Kansallinen Kulttuuriliitto ry:n asioita

Tiedotteita

1.) Hallitus kokousti etänä 9.2.2021

2.) Seuraava hallituksen kokous pidetään 31.3.2021 klo 15:00

3.) Liittokokous pidetännä 7.4.2021 etäkokouksena. Liittokokouksen oheistapahtuma tullaan järjestämään myös etänä. Asioasta tiedotetaan myöhemmin.

4.) Yhteystiedot:

Puheenjohtaja Annika Kokko, Email: annika.kokko(at)kansio.fi, Puh. 044 273 1967 Sihteeri Henna Aunisto, Email: henna.aunisto(at)kansio.fi, Puh. 050 567 9116

------------------------------------------------------------------------------

Kansallinen Kulttuuriliitto ry

os. Kansakoulukuja 3, 00100 Helsinki

Yhd.rek. nro 114.875

Y-tunnus 0221700-0

Puh. 050 567 9116

www.kulttuuriliitto.net

------------------------------------------------------