Toimintasuunnitelma 2022

Seinäjoen Kansallinen Kulttuuriyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA

Toimintavuosi 2022

Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan toimia omaehtoisen kulttuurityön ja -harrastustoiminnan virittäjänä ja kehittäjänä kansalaisten keskuudessa. Yhdistys pyrkii yleisen koulutuksen ja kulttuuritason kohottamiseen toimialueellaan. Yhdistys kehittää yhteiskunnan kulttuuripalveluja tasapuolisesti kaikille kansalaisille. Yhdistys edistää moniarvoista kulttuuriajattelua ja laajentaa kansallista yhteistyötä kulttuuripolitiikan alalla. Yhdistys tukee ja kehittää suomalaisia kulttuuriarvoja ja pitää yhteyttä muihin kulttuurijärjestöihin.

Toimihenkilöt

Toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pyritään saamaan 15 vuotta täyttäneitä henkilöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan sekä Kansallisen Kulttuuri-liitto ry:n yleiset periaatteet. Yhdistyksen kannattavana jäsen voi olla sääntöjen mukaan rekisteröity yhdisty tai yksityinen henkilö.

Kokoukset

Hallituksen tulee kokoontua riittävän usein yhdistyksen asioiden hoitamiseksi. Varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset pidetään säätöjen mukaan. Hallituksen tulee myös mahdollisuuksien mukaan järjestää jäsenistölle tarkoitettuja kulttuuriaiheisia kuukausikokouksia.

Tapahtumat ja muut tilaisuudet

Edellisvuosien tapaan yhdistys pyrkii järjestämään kulttuurimatkoja ja muita kulttuuriaiheisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Yhdistys osallistuu Kansallisen Kulttuuriliitto ry:n järjestämälle vuoden 2022 kulttuurimatkalle. Yhdistys osallistuu Suuren Sinisen Vapputapahtuman järjestelyihin 1.5.2022 musiikin ja muun esiintyjien osalta. Itsenäisyys – juhlan pidetään joulukuussa.

Tiedotustoiminta

Yhdistys tiedottaa tilaisuuksistaan sanomalehtien seuratoimintapalstoilla ja omilla netti-sivuillaan, uusi osoite, http:// www.sjk-kansallinen-kulttuuriyhd.fi. Tilaisuuksista pyritään saamaan sanomalehtiin artikkeleita. Yhdistyksellä on oma sähköpostiosoite skkulttuuriyhd(@)anvianet.fi.

Yhteydet muihin yhdistyksiin

Hallituksen tehtävänä on pitää yhteyttä muihin Kansallisiin Kulttuuriyhdistyksiin sekä Kokoomuksen Seinäjoen Kunnallisjärjestöön.

Yhteydet kaupunkiin

Hallituksen tulee seurata aktiivisesti kaupungin toimia kulttuurin kehittämisessä ja tiedotta niistä jäsenilleen. Tilaisuuksien järjestämiseen hallitus hakee taloudellista tukea kohdeavustuksien muodossa Seinäjoen kaupungin kulttuuritoimelta.